Skytský luk (25, 30lb)

Kód produktu: AD582
Původní cena: 1 050,00 Kč
Vaše cena: 950,00 Kč
Ušetříte: 100,00 Kč (9%)
Počet kusů skladem: 5
Dostupnost: Skladem

Varianty

Skytský luk (25, 30lb)

  • Výrobce: Luky Vrchovina

PVC luk vyrobený podle návodů Nocholase Tomihamy.

-vyroben v lisovací formě

Videorecenze: https://www.youtube.com/watch?v=LRlsbW604yM&t

Parametry:

Délka s tětivou: 125cm

Délka bez tětivy: 135cm

Předepnutí tětivy: 16-18cm

Šípy: dřevěné: do 72cm, karbonové: 28inch, hmotnost do 27g, Spin 500 a více                                                                                                    

Dostřel: 130m (při 30lb), 110m (při 25lb)

Úsťová rychlost : 43+-2m/s ( při 30lb)

Nátahová síla při nátahu 55cm (71cm šíp plně natažen): 30lbs (15kg) Věková kategorie:  od 14ti let

 

Návod k použití:

Luk je dodáván s tětivou. Tětivu nasaďte podle obrázku. Zkontrolujte, zda-nasazená tětiva sedí v zářezech na koncích ramen a je-li tedy v ose luku. Následně můžete zkusit první výstřel. Pozor! Před prvním výstřelem nepřeceňujte své schopnosti a pamatujte na to, že šíp může letět jinam, než kam se vám zdá, že míříte! Proto buďte při prvních výstřelech zvláště opatrní a nestřílejte na příliš vzdálené terče. Po několika výstřelech, kdy se seznámíte s jeho průběhem, můžete zkusit střelbu na větší vzdálenost.

Před první střelbou si například z internetu řádně nastudujte teorii střelby z tradičního luku, zejména:

-postavení těla, držení luku během střelby

-zakládání a úchop šípů

-míření

Jako terč, respektive dopadiště šípů volte materiály měkké, do kterých se šíp dokáže zabořit alespoň 10cm. Příliš tuhé dopadiště (prkna) nebo dokonce tvrdé dopadiště (zdi, beton), vedou k nenávratnému poškozování šípů.

Pamatujte na to, že různě dlouhé šípy se chovají při výstřelu různě. U tohoto luku je vhodné šípy délky 75cm zakládat na tětivě cca 3cm nad střed luku, tak, jak je na tětivě vyznačeno. Pamatujte proto na správné nasazení tětivy (aby nebyla výškově otočena)

Na prodeji těchto i jiných luků z mé nabídky se můžete sami podílet. O provizích a podrobnostech se informujte na highlandbow@email.cz , 606600409, www.luky-vrchovina.cz

 

Při používání luku dbejte těchto zásad:

-Na nikoho nikdy nemiřte

-Zásah šípem může být smrtelný, případně může zanechat trvalé zdravotní následky

-Nenechávejte z luku střílet osoby mladší 18ti let bez dozoru dospělého, luk je legislativně vnímán jako zbraň kategorie D (jako například vzduchovka)

-Vyvarujte se opilství během střelecké zábavy, předejdete tak nechtěným a nepochopitelným nehodám

-Nestřílejte z luku na prázdno, hrozí přetržení tětivy

-Pokud z luku delší dobu nebudete střílet, uvolněte tětivu

-Nestřílejte s mokrou tětivou

-Nestřílejte se zjevně poškozenou tětivou

-Nepokoušejte se luk přetahovat, střílejte jen šípy s délkou do 71cm

-Je-li to nutné, používejte lukostřelecké ochranné pomůcky (například nátepník)

-Před každým střílením zkontrolujte stav luku, zejména správné zavlečení konců tětivy, souosost tětivy a těla luku

-Pokud máte dojem, že luk nepracuje správně, například, že se nepřirozeně při nátahu deformuje, přestaňte luk používat a reklamujte ho. S nejvyšší pravděpodobností Vám bude luk vyměněn nebo vráceny peníze.

-Pamatujte na to, že luk je z termoplastu a proto ho nevystavujte vysokým teplotám. V případě přehřátí hrozí deformace luku a změna jeho mechanických vlastností. Nejhorší kombinací je dlouhodobé (několik hodin) vystavení předepnutého luku na sálavém teple, například na slunci.

-S lukem nestřílejte v extrémních mrazech, ramena pak zvyšují tuhost a namáhání se přenáší do středu luku, což nepříznivě ovlivňuje jeho životnost.

-Pro dlouhou živostnost je dobré přibližně po každých sto výstřelech tětivu sejmout a nechat luk pár minut odpočinout.

Údržba:

-Tělo luku je bezúdržbové, v případě znečištění otřete vlhkým hadrem. V žádném případě k čištění nepoužívejte organická rozpouštědla a nebo abrasivní  prostředky! Došlo by k nevratnému znehodnocení povrchové úpravy.

-Tětivu můžete ošetřovat voskem.

-V případě prodření tětivy můžete tětivu nahradit technickým provázkem s polyamidovými vlákny a opletem v průměru 2,5-3,2mm. Budete-li takový provázek shánět, vezměte s sebou jako referenční vzorek přímo tětivu luku.

Modifikace:

-Luk můžete libovolně přebarvit syntetickými nebo akrylátovými barvami a následně lakovat nitrolakem nebo epoxylakem.

-Luk můžete polepit nebo obešít kůží, pamatujte ale na to, že každá přidaná „mrtvá“ váha na ramenech luku snižuje jeho účinnost.

-Nepokoušejte se luk tvarově přetvořit. Při neodborném ohřátí by se luk vracel vlivem tvarové paměti do tvaru polotovaru-tyče s kruhovým průřezem a luk by následně byl nepoužitelný.

-Originální tětivu můžete nahradit tětivou z kvalitnějšího materiálu, například z Dacronu. Zvýšíte tak účinnost luku.  Použitá originální tětiva je však dostatečná vzhledem k určení luku.

-Zvýšení výkonu luku: zkrácením tětivy (například zakroucením tětivy o 1-3 otáčky, nebo posunutím ok tětivy (rozmotání uzlů ok a zkrácení ok) můžete zvýšit předepnutí luku a zvýšit tak jeho maximální nátahovou sílu. Luk je však výrobně nastaven na optimální nátah a zvýšení předpnutí tětivy nad 20cm může vést k přemáhání luku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Josef Brožek

Vrchovina 25
Sychrov
46344


606600409IČO 05771145

Fotogalerie

V této rubrice nejsou žádné články.